Общи условия за ползване

Прочетете правилата и условията за ползване, посочени по-долу!

"Общи условия за ползване", представлява цялостно споразумение между вас и S.C BIANCA NAILS PRODUCTS SRL S.R.L. по отношение използването на интернет странницата kareli.bg. Ако не сте съгласни с тези "Общи условия за ползване", моля не използвайте сайта kareli.bg.

Редът и условията, представени в съответствие с действащата нормативна уредба:

• - Закон за електронна търговия - №. 365 от 7 юни 2002 г., публикуван в Държавен вестник, бр. 483 от 05 юли 2002 г.;

• - Наредба №. 21 от 21 август 1992 г. относно защитата на потребителите, публикуван в Държавен вестник, бр. 212 на 28 август, 1992 г.;

• - Наредба №. 130 от 31 август 2000 г. относно защитата на потребителите при сключване и изпълнение на договорите от разстояние, Държавен вестник, публикувано в бр. 57 от 31 януари 2003 г.

Право на интелектуална собственост (Copyright/авторски права)

Цялото съдържание на сайта kareli.bg (описание, характеристики, снимки, стилизирани изображения и т.н.) е изключителна собственост на S.C BIANCA NAILS PRODUCTS S.R.L., която запазва всички свои права, получени в тази връзка (лицензи за използването и / или публикуването) и не могат да бъдат възпроизвеждани или използвани без писмено съгласие на S.C BIANCA NAILS PRODUCTS S.R.L.

Използването на всички данни и елементи, изброени по-горе, без съгласието на компанията S.C BIANCA NAILS PRODUCTS S.R.L., ще се наказва съгласно действащото законодателство.

Защитa на личните данни

Чрез попълване на формата за създаване на профил и / или поръчка, купувачът декларира и приемам безусловно личните му данни да бъдат включени в базата данни на S.C BIANCA NAILS PRODUCTS S.R.L, и се съгласява изрично и недвусмислено, всички тези лични данни да се съхраняват, използват и обработват, за потвърждение на поръчките и изпращането им до клиента, уведомяване за възможни промоции и периодични бюлетини.

S.C BIANCA NAILS PRODUCTS S.R.L, се задължава да не разкрива и не продава бази данни, съдържащи информация относно личните ви данни. Лични данни могат да се предават на властите (на главния прокурор, полицията, съдилищата и други държавни органи) въз основа и в рамките на закона, но само след изрично формулирано и обосновано искане от тяхна страна.

Отказ от закупена стока

Съгласно действащото законодателство, отказ от закупена стока е приложим само за клиенти физически лица. Потребителят има право да уведоми писмено, че се отказва от покупката, без да дължи неустойка и без да посочва причина в рамките на 14 календарни дни от датата на получаване на стоката. Връщане на продукта се извършва в същото състояние, в което е бил доставен (в оригинална кутия с всички аксесоари, с непокътнати етикети и придружаващите го документи). Ако продуктът не е върнат в състоянието, описано по-горе, потребителят носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

Ако продуктът бъде върнат в състояние, в което не може да бъде продаден като нов, ние си запазваме правото да изискаме такса от потребителя за привеждането на продукта в началния му вид (ако е възможно) или за покриване разликата в цената, която ще се получи при продажбата на продукта като втора употреба, или по избор на клиента ще му изпратим продукта обратно за негова сметка. Тази клауза се прилага съгласно CONF. O.U.G. 34/2014, в случай на закупуване на продукти от разстояние, чрез комуникационни техники, прилагайки дефинициите, съдържащи се в O.U.G. 34/2014.

Разходите по връщането на продуктите са за сметка на клиента, възстановяване стойността на продукта ще бъде направено в рамките на 30 дни от връщането му.

Снимките и видеоклиповете показвани в тази страница са само за пример, доставените продукти, могат да се различават от показаните образци (цвят, аксесоари, външен вид и т.н.).

Снимките и видеоклипове са информативни и могат да съдържат аксесоари, които не са включени в стандартните пакети.

Гаранционни условия

Гаранцията се урежда със S.C BIANCA NAILS PRODUCTS S.R.L., чрез изпращане на продукта, чрез куриерска фирма на адрес: Romania, Sos. Bucuresti-Urziceni nr. 17, Complex Natura Center, H5, M27, Afumati, Ilfov.

Уреждане на гаранционния ремонт ще бъде чрез поправка на дефектен продукт, ако е възможно, или ако ремонта е невъзможен, чрез замяната му с нов продукт, когато същият е в наличност. Ако нито едно от горе посочените не е възможно, на клиента ще му бъде възстановена паричната стойност на продукта в банковата му сметка.

Транспортните разходи за превоз на стоки, изпратени (върнати) с цел отговорността за решаване на гаранционни декларации е на S.C BIANCA NAILS PRODUCTS S.R.L, само ако се установи, че повредата не е по вина на клиента и наистина е въпрос на гаранция, а не в резултат на неправилната употреба на продукта.

Решение за уреждане на гаранция се прави в рамките на 30 календарни дни.

Гаранционните условия, са в съответствие с европейското законодателство. Стоки, в чието описание не е посочено друг период, то гаранцията е 12 месеца, който започва да тече от датата на доставката на продукта.

При искане на гаранция, е необходимо да се представи дефектните продукти и точна идентификация на елемента (сериен номер или пакети), заедно със свързаните към тях аксесоари в оригиналната им опаковка и копие от фактурата. Ако продуктите пристигат непридружени от този документ, или не са в оригиналната опаковка, с всички, съпровождащи ги аксесоари, продуктите ще бъдат върнати на заявителя / подателя с решение без одобрение за гаранция.

Гаранцията се отнася изключително за фабрични дефекти и не покрива щети, причинени от неправилно използване на продукта. Не се покрива гаранция на продукти с дефекти като подутини, пукнатини, отломки, компоненти / изгорели части или напукани и т.н., повредени гаранционни етикети или уплътнения/печати, премахнати или модифицирани продукти, използвани при неподходящи условия (неправилно напрежение или захранване с висока температура и промени в налягането, механични удари, неправилно съхранение, използване и манипулация при условия на влажност, прах, замърсители, или действието на химикали върху тях и т.н.), неправилен монтаж и настройки, дефектни източници на енергия, контакти без заземяване, проникване на течности, метали или други вещества вътре в оборудването, механична или пластична намеса върху продуктите, опит за отстраняване на повредата от клиента, включване или изключване на някои от компонентите по време на работа с оборудването и т.н.

Непреодолима сила

И двете страни S.C BIANCA NAILS PRODUCTS S.R.L., и купувачът няма да носят отговорност за неизпълнение на договорните задължения, ако такова неизпълнение в срок и / или правилно, изцяло или частично, се дължи на събитие с непреодолима сила. Непреодолима сила е непредвидимо събитие, извън контрола на страните и не може да бъде избегнато.